Service car support

Personnel training for plant operation

Solutions

LPE System are designed under three main criteria.

Technology
Economic
Environmental regulations

บริการหลังการขาย

เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาอย่างจำเพาะเพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ดังนั้นเราจึงมีบริการอะไหล่สำรอง บริการล้างเมมเบรนและทดสอบ นอกจากนี้เรายังมีบริการทำข้อตกลงการบำรุงรักษาการทำงานของระบบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา

บริษัท LPE มีบริการดูแลรักษาระบบ โดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านที่จะร่วมพัฒนาและหาแนวทางร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีการอบรมทางเทคนิคให้กับทางลูกค้าในเรื่องการเดินระบบ การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลระบบ พร้อมกันนี้ได้จัดทำเอกสารสำหรับบันทึกการทำงานของระบบให้ลูกค้าไว้บันทึก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัท LPE แนะนำให้ลูกค้าทำสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์สาเหตุเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ

บริการสำหรับการดูแลรักษาระบบหลังการขาย มีดังนี้

  1. บริการตรวจสอบระบบและเปลี่ยนอะไหล่
  2. บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
  3. บริการวิเคราะห์ การสอบเทียบ/ระบบ
  4. บริการล้างเมมเบรน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแนวโน้มการทำงานของระบบเพื่อทำการนัดหมาย
  5. บริการปรับเทียบปั๊มเคมี
  6. ระบบการฆ่าเชื้อโรค
  7. บริการเจ้าหน้าที่เทคนิคเข้าตรวจสอบการทำงานของระบบ ในรูปแบบรายสัปดาห์ รายเดือน ตามการร้องขอจากลูกค้า