About us

PhilosophyCompany ProfileWay to SuccessOur Team

ปรัชญาของบริษัท

เทคโนโลยีเมมเบรนได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ทำให้ของเหลวมีความบริสุทธิ์ขึ้น ทำให้ของเหลวมีความเข้มข้นมากขึ้น การกำจัดโลหะหนัก และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อการลดปัญหามลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ นิยมใช้กัน

บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำข้อดีของเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการช่วยหาแนวทางเพื่อบริหารจัดการระบบน้ำทั้งหมดให้กับลูกค้า

เป้าหมายของบริษัท LPE :

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการแยก, กรองด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
  • จัดเตรียมระบบการแยก, กรองที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านวิศวกรรมและการผลิต
  • จัดเตรียมและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • มีการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระดับ pilot scale